شیوه نامه ها و ابلاغیه ها

در این قسمت شیوه نامه های سازندگان و موارد مورد نیاز برای ثبت شرکت حقوقی و امتیاز بندی ها و اخرین ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی وبرای استفاده سازندگان و مجریان قرار داده شده که برای استفاده از انها باید عضو سامانه سازندگان ومسکن و ساختمان شهر تهران باشیدو با نام کاربری خود وارد شوید برای عضویت در سامانه روی کلمه عضویت کلیک کنید.