برگزاری کلاس گام به گام نظارت تاسیسات برقی
1397-11-13
دوره گام به گام نظارت وگزارش نویسی
1397-11-29

بیمه تضمین کیفیت ساختمان

 

بیمه تضمین کیفیت Latent Defects of Building (L.D.B) چیست ، چه شرایطی دارد و چگونه میتوان آن را تهیه کرد؟ در این مقاله با ما همراه باشید تا به تمامی سوالات متداول راجع به بیمه تضمین کیفیت ساختمان پاسخ دهیم.

 

بیمه تضمین کیفیت ساختمان بیمه‌ای است که نقص در سازه‌های اصلی ساختمان ناشی از طراحی نادرست ، ساخت معیوب ، به‌کارگیری مواد یا مصالح معیوب که در طی اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام می‌شود و در زمان صدور گواهی پایان کار و گواهی تأیید بازرس فنی آشکارنشده باشد را تحت پوشش قرارمی دهد .

سازه‌های اصلی ساختمان عبارت است از: سازه‌های باربر اصلی برای پایداری یا استحکام ساختمان مانند: پی، ستون‌ها، کف‌ها،تیرها، بادبندها و تمام دیوارهای باربر و سقف‌ها .

سازه‌های جانبی ساختمان عبارت است از: اجزای غیر باربر ساختمان‌ها مانند دیوارهای غیر باربر، پنجره‌ها، گچ کاری‌ها، کاشی‌کاری‌ها، کف‌پوش‌ها، درب‌ها، نازک‌کاری‌ها، لوله‌کشی‌های آب، گاز و فاضلاب‌های داخلی و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ثابت به‌استثنای مواردی که تحت عنوان سازه‌های اصلی تعریف‌شده‌اند.

 

 

بیمه تضمین کیفیت ساختمان چه خسارتی را جبران می کند؟

این بیمه‌نامه خسارت‌های مالی ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان را به شرح زیر تأمین می‌نماید. ویرانی کل ساختمان یا خسارت وارده به ساختمان و متعلقات آن. هزینه‌هایی که به‌منظور جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت صورت می‌گیرد.هزینه‌های لازم برای پاک‌سازی محل و برداشت ضایعات.  هزینه‌های حرفه‌ای: نکته قابل‌توجه آن است که خسارات وارد به سازه‌های جانبی ساختمان در صورتی توسط این بیمه‌نامه پوشش داده می‌شود که ناشی از وقوع خسارت در سازه اصلی ساختمان باشد .ذینفع این بیمه‌نامه مالک ساختمان یا هر شخصی که بنا به درخواست بیمه‌گذار نام وی در این بیمه‌نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت مطابق با شرایط بیمه‌نامه به وی پرداخت می‌گردد و یا هر شخص دیگری که بعداً مالک خواهد شد ، بوده و سرمایه بیمه‌شده، سرمایه نهایی است که پس از تکمیل ساختمان توسط بازرس فنی بیمه‌گر محاسبه می‌شود .پوشش این بیمه‌نامه منوط به نظارت بازرس فنی منتخب بیمه‌گر بر مراحل مختلف عملیات اجرائی ساختمان می‌باشد این نظارت از زمان شروع عملیات ساختمان آغاز می‌شود .

 

 

 

شرایط خصوصی بیمه تضمین کیفیت انجمن سازندگان مسکن شهر تهران چیست؟

1- بیمه‌گذار موظف است چنانچه تغییراتی در طراحی و یا اجرای ساختمان موضوع مورد بیمه به وجود آید مراتب را سریعاً به بیمه‌گر اطلاع دهد .

2- خسارت وارده به تجهیزات و تأسیسات مکانیکی،برقی و آسانسورها و موتورخانه و تهویه مطبوع ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان به مدت 3 سال از تاریخ شروع بیمه‌نامه تحت پوشش می‌باشد.

3- استثناء مندرج در ماده 4 بند 9 شرایط عمومی بیمه نامه مربوط به رنگ و کیفیت نما بوده و خسارت وارده به نمای ساختمان و پنجره‌ها ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان از تاریخ شروع بیمه نامه به مدت 5 سال تحت پوشش می‌باشد.

4- علیرغم استثناء ماده 4 بند 11 شرایط عمومی بیمه نامه،خسارات وارده به عایق‌های رطوبتی،دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان،پشت‌بام،لوله‌های آب و فاضلاب و مخزن یا تجهیزات ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان به مدت 5 سال از تاریخ شروع بیمه نامه تحت پوشش خواهد بود.

5- خسارت وارده به سازه‌های اصلی ساختمان (مطابق بند 13 شرایط عمومی بیمه‌نامه) شامل پی،اسکلت،سقف،سفت‌کاری و سازه و تخریب کامل ساختمان تا 10 سال تحت پوشش بیمه نامه می‌باشد.

6- بیمه‌نامه پس از تکمیل ساختمان بیمه‌شده و ارائه آن به نظام مهندسی و شهرداری جهت صدور پایان کار صرفاً در شرایط ذیل از طرف بیمه‌گذار قابل‌فسخ خواهد بود:

1-6- فسخ بیمه نامه قبل از صدور الحاقیه شروع پوشش بیمه‌ای از طرف بیمه‌گذار فقط در صورت به همراه داشتن نامه تأییدیه سازمان نظام‌مهندسی و یا انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران ضمن استرداد حداکثر 70 درصد حق بیمه به تشخیص بیمه‌گر به بیمه‌گذار امکان‌پذیر است .

2-6- در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه یا اقساط آن در سررسید مقرر حق فسخ بیمه نامه برای بیمه‌گر محفوظ می‌ماند(طبق ماده 31 شرایط عمومی پیوست بیمه نامه که مورد تائید بیمه مرکزی می‌باشد) و خسارت‌های احتمالی به نسبت حق بیمه پرداخت‌شده به‌کل حق بیمه پرداختی تا تاریخ حادثه قابل پرداخت می‌باشد. همچنین بیمه‌گر می‌تواند مراتب را به اطلاع سازمان نظام‌مهندسی و یا انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران اعلام نماید.

7- تخفیف ویژه انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران در حق بیمه لحاظ شده است.

8- الحاقیه شروع تعهد شرکت بیمه‌گر در صورت نداشتن تغییرات و افزایش تعهد بیمه‌گر بدون هزینه در زمان دریافت پایان کار از شهرداری و یا دریافت شناسنامه فنی ساختمان یا اتمام عملیات ساخت صادرمی گردد.

9- در هر مورد اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار و عدم توافق نظر نهایی توسط کارشناس رسمی دادگستری به‌عنوان داور نافذ ملاک عمل قرار می‌گیرد.

10- ذینفع بیمه‌نامه مالک ساختمان یا هر شخصی که بنا به درخواست مالک نام وی در این بیمه‌نامه درج گردیده است و تمام خسارت به وی پرداخت می‌گردد و یا هر شخص دیگری که بعداً مالک خواهد شد.

11- مدت اعتبار بیمه‌نامه از تاریخ صدور گواهی پایان کار کلی ساختمان و یا صدور گواهی تائید بازرس فنی بیمه‌گر،هرکدام که زودتر باشد آغاز و ده سال پس‌ازآن تاریخ پایان خواهد یافت.

12- 1،000.000.000 ریال از سرمایه ویرانی کل ساختمان یا خسارت وارده به ساختمان مربوط به هزینه‌های حرفه‌ای شامل:هزینه‌ها و مسئولیت طراحی،نظارت و مجری و هزینه اخذ پروانه ساختمان و هزینه‌های مقاوم‌سازی و محوطه‌سازی می‌باشد.

 

 

 

زمان انجام بیمه تضمین کیفیت و زمان شروع بیمه‌نامه چه موقع می‌باشد؟

زمان انجام بیمه تضمین کیفیت قبل از شروع ساخت ساختمان می‌باشد و زمان شروع بیمه نامه تاریخ اتمام ساخت ساختمان می‌باشد.

در زمان مابین انجام بیمه‌نامه تا شروع بیمه‌نامه تضمین کیفیت اگر برای ساختمان حادثه‌ای رخ دهد ازچه بیمه‌نامه ای برای جبران خسارت می‌توان استفاده کرد؟

بیمه شخص ثالث و مسئولیت کارفرمایان در قبال کارکنان(در موارد بعدی توضیحات کامل بیمه نامه ها قرارگرفته )

 

تفاوت بیمه های تضمین کیفیت در چیست؟

شرایط خصوصی و هزینه پایه‌ای بیمه

 

هزینه پایه‌ای بیمه تضمین کیفیت چیست؟

مبلغ پایه‌ای بیمه تضمین کیفیت درواقع هزینه ساخت هر ساختمان است. هرچه مبلغ پایه‌ای بیمه تضمین کیفیت به عدد واقعی هزینه شده برای ساخت یک ساختمان نزدیک‌تر باشد، شرکت بیمه درزمان پرداخت خسارت معادل عدد واقعی را پرداخت می‌کند.حال اگر مبلغ پایه‌ای بیمه تضمین کیفیت کم‌تر از هزینه واقعی باشد ماده 10بیمه واردشده و متناسب با حق بیمه پرداختی بیمه خسارت پرداخت می‌کند.

 

زمان بیمه تضمین کیفیت چه مدت می‌باشد؟

خسارت وارده به تجهیزات و تأسیسات مکانیکی،برقی و آسانسورها و موتورخانه و تهویه مطبوع ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان به مدت 3 سال از تاریخ شروع بیمه نامه تحت پوشش می‌باشد. خسارت وارده به نمای ساختمان و پنجره‌ها ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان از تاریخ شروع بیمه نامه به مدت 5 سال تحت پوشش می‌باشد. خسارات وارده به عایق‌های رطوبتی،دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان،پشت‌بام،لوله‌های آب و فاضلاب و مخزن یا تجهیزات ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان به مدت 5 سال از تاریخ شروع بیمه‌نامه تحت پوشش خواهد بود. مدت اعتبار بیمه نامه از تاریخ صدور گواهی پایان کار کلی ساختمان و یا صدور گواهی تائید بازرس فنی بیمه‌گر،هرکدام که زودتر باشد آغاز و ده سال پس‌ازآن تاریخ پایان خواهد یافت.

 

 

الحاقیه بیمه تضمین کیفیت چیست؟

درزمان اتمام کار بیمه گذار باید اتمام کار را به شرکت بیمه اعلام کرده و بعد از کارشناسی و بازدید از محل پروژه الحاقیه اتمام کار صادر می‌شود و بیمه از آن زمان شروع می‌شود.

 

 

تفاوت بیمه تضمین کیفیت انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران با سایر بیمه‌های تضمین کیفیت چیست؟

انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران طبق برگزاری مناقصات مختلف و بررسی بیمه نامه های مختلف بهترین شرایط خصوصی موردنیاز مالکان و ذینفعان ساختمان‌ها را در بیمه نامه تضمین کیفیت خود قرار داده است. لازم به ذکر است بیمه نامه تضمین کیفیت انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران مورد تائید سازمان نظام‌مهندسی تهران می‌باشد.برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به کانال بیمه‌ای انجمن (@bime_sazandegan) مراجعه کنید و شماره تماس09213818478 ، 02126409639تماس بگیرید.

 

 

بیمه‌های مسئولیت مدنی و بیمه نامه حرفه‌ای چیست؟

کارفرمایان طبق قانون مسئول رعایت اصول ایمنی و حفاظت از کارگـران و کارکنان شاغـل در محدوده مکانـی خود می‌باشند. علیرغم نظارت و رعایت اصول ایمنی، حوادث متعددی در کارگاه و محل فعالیت کارکنان واقع می‌شود که معمولاً” طبق رأی صادره از سوی مراجع قضایی، کارفرما مسئول شناخته می‌شود. با توجه به تنوع مشاغل کاری که کارفرمایان در رابطه با کارکنان خود دارند و جهت سهولت و دسته‌بندی ریسک‌ها و مشاغل، کارکنان در سه زیررشته بیمه‌ای به شرح ذیل تقسیم‌بندی می‌شوند:

  1. کارکنان شاغل در پروژه‌های ساختمانی
  2. کارکنان شاغل در پروژه‌های عمرانی
  3. کارکنان شاغل در واحدهای خدماتی، صنعتی، تولیدی، بازرگانی، تجاری و …

در صورت وقوع حادثه حین کار که در طول مدت اعتبار بیمه نامه موجب صدمات جانی به کارکنان شود غرامت‌های تصریح‌شده در بیمه نامه (غرامت فوت و نقص عضو و هزینه‌های پزشکی) طبق رأی دادگاه و یا به‌صورت توافقی به زیان‌دیده پرداخت خواهد شد.کلیه پروژه‌های ساختمانی درزمان ساخت بابت پرداخت خسارت نیاز به بیمه دارند که در این رابطه کارفرمایان مسئولیت خود را در قبال اشخاص بیمه شخص ثالث نموده و در مقابل خسارت همسایگان و سازه‌های اطراف بیمه مسئولیت مدنی یا هم‌جواری انجام می‌دهند و کلیه مهندسان ناظر، طراح و مجری نیز می‌توانند مسئولیت‌های حرفه‌ای خود را در ساختمان‌ها بیمه کنند تا درزمان بروز خسارت هزینه‌های آن پرداخت شود. انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران طبق برگزاری مناقصات مختلف و بررسی بیمه نامه های مختلف بهترین شرایط خصوصی موردنیاز برای کارفرمایان و مهندسان در بیمه نامه مسئولیت و بیمه حرفه‌ای خود قرار داده است.

 

 

وضعیت پرداخت خسارت و دیه در بیمه تضمین کیفیت ساختمان به چه صورت است؟

شرح کلوزهای الزامی بیمه مسئولیت و شخص ثالث  برای کارفرمایان طبق بیمه نامه انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران به شرح زیر می‌باشد:

 

1-تعدد دیات :

به‌طور مثال کارگری از ارتفاع سقوط می‌کند فوت نمی‌کند ولی قطع نخاع می‌شود . دیه این کارگر بیش از مقدار دیه مصوب آن سال است ، پرونده حادثه قطع نخاع  وجود دارد که ۵/۶ دیه شده است . هم‌چنین فرضاً اگر کارگری دو چشم خود را از دست بدهد یک دیه کامل به وی تعلق می‌گیرد و یا اگر طحال وی دچار آسیب شود و یا قدرت تولیدمثل وی از بین رود و …. برای پوشش خسارت این موارد نیازمند کلوز شماره یک هستیم.

 

2- پوشش بیمه‌ای در اماکن وابسته به کارگاه:

محتوای این کلوز با تعریف ظاهری و عبارت آن کاملاً متفاوت است . محتوای آن بدین معناست که چنانچه شخصی خارج از ساعت اداری حادثه ببیند ، شرکت بیمه هزینه خسارت آن را نمی‌دهد مگر آنکه این کلوز را دریافت کند تا پوشش ۲۴ ساعته باشد.

 

3- پوشش بیمه مسئولیت مجری ذیصلاح مندرج در پروانه :

هنگام رخداد حادثه چنانچه در پروانه ساختمانی که نام مجری درج‌شده باشد شخص مجری هم به‌احتمال‌زیاد مقصر شناخته خواهد شد و درصد تقصیر خواهد گرفت . این کلوز برای پوشش مسئولیت مهندس مجری می‌باشد.

 

4- پوشش بیمه ای برای مسئولیت پیمانکاران فرعی :

این کلوز مربوط به زمانی است که  مالک با پیمانکاران جز و استادکاران قراردادی بسته است چنانچه کارگران پیمانکار جز  دچار حادثه شوند در این صورت پیمانکار جز بایستی  قسمتی از خسارت را بپردازد که به‌واسطه این کلوز تحت پوشش است.

 

5- پوشش بیمه ای مسئولیت مهندسین ناظر و طراح :

چنانچه کارگری در کارگاه دچار حادثه شود قسمتی از خسارت ممکن است متوجه مهندسین ناظر یا طراح باشد که این پوشش قدرالسهم خسارت مربوطه را پرداخت می‌کند

 

6- پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه :

به این معنا که قبل از صدور حکم توسط قاضی و بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مالکی که به پرداخت خسارت محکوم‌شده است قبل از اینکه رأی نهایی قاضی صادر شود خسارت به وجود آمده به‌وسیله شرکت بیمه پوشش داده می‌شود.

 

7- جبران هزینه‌های پزشکی بدون اعمال تعرفه :

به‌طور مثال کارگر آهنگر از ارتفاع سقوط کند و پای وی دچار آسیب شود و برای درمان نیازمند پلاتین می‌باشد، در صورتی که کلوز نه خریداری نشده باشد ، شرکت بیمه هزینه پلاتین را تقبل نمی‌کند.

 

8- پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی :

بابت مستمری شخص زیان‌دیده یا فوت نموده ، مطابق با تبصره یک ذیل ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی.

 

9- پوشش بیمه:

برای شخص کارفرما و شخص پیمانکار جز و شخص مهندس مشاور و طراح و شخص مجری است.

 

10- مسئولیت کارفرما برای صدمات جسمانی برای اشخاص ثالث:

چنانچه بیمه نامه ای این دو کلوز یازده و دوازده را نداشته باشد ، بیمه نامه بسیار ضعیفی است مخصوصاً کلوز ۱۲ که قلب بیمه نامه  مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان است

 

11- افزایش نرخ دیات :

افزایش نرخ دیه شامل سه بخش است :

1- کمتر از یک سال: درصورتی‌که تا یک سال پس از پایان بیمه نامه افزایش نرخ دیات اتفاق بیفتد  به این معنا که فرضاً امسال دیه ۲۵۰ میلیون است  و سال دیگر ۳۵۰ میلیون می‌شود که این مابه‌التفاوت از طریق کلوز ۱1-۱ قابل پرداخت خواهد بود، گاهی اوقات رسیدگی به پرونده در دادگاه چند سال طول می‌انجامد تا مرحله مختومه شدن برسد. همانند حادثه گود خاقانی که ۴ سال می‌باشد که روند رسیدگی به پرونده به درازا کشیده شده است. فقط زمان حادثه مربوط به ماه‌های حرام می‌شود، مبلغ دیه با توجه به زمان اجرای احکام و به قیمت روز بایستی پرداخت شود.

2- تا دوسال: درصورتی‌که تا دو سال پس از پایان بیمه نامه افزایش نرخ دیات اتفاق بیافتد.

3- تا سه سال: درصورتی‌که تا سه سال پس از پایان بیمه نامه افزاش نرخ دیات اتفاق بیافتد. توصیه می‌شود پوشش 3 خریداری شود.

 

12- پوشش بیمه ای صدمات جسمانی ناشی از حوادث نامرتبط به نوع فعالیت :

بسیاری از نمایندگی‌های شرکت بیمه مالکین را به‌اشتباه راهنمایی می‌نمایند مبنی بر اینکه این کلوز کلوز مفیدی نمی‌باشد، ولی پرونده‌هایی وجود دارد که بیمه‌گزار به دلیل عدم خریداری کلوز ۱۵ و راهنمایی اشتباه نمایندگی فروش بیمه نتوانسته است خسارت مربوطه را از شرکت بیمه دریافت نماید

 

13- پوشش بیمه اتباع خارجی به چه صورت است؟

به دستور بیمه مرکزی از ۲۵/۴/۹۲ حذف‌شده است – پوشش بیمه‌ای مربوط به اتباع خارجی فاقد پروانه کار است.

 

14- چه مواردی باعث می‌شود کارفرمایان نتوانند از محل بیمه‌نامه مسئولیت مدنی خود، تمام یا بخشی از خسارت را دریافت کنند؟

1- عدم مطابقت تعداد کارکنانی که در بیمه‌نامه مسئولیت اعلام‌شده با تعداد واقعی و یا لیست تأمین اجتماعی

2- عدم اعلام تغییرات مربوط به افزایش تعداد کارکنان در طول مدت اعتبار بیمه نامه.

3- عدم مطابقت نوع فعالیت بیمه شده با نوع فعالیتی که انجام می‌پذیرد و تفکیک نکردن نوع فعالیت کارکنان در زمانی که کارکنان در بخش‌های مختلف و با ریسک‌های متفاوت مشغول به فعالیت می‌باشند.

4- ناکافی بودن تعهدات بیمه نامه در بخش هزینه‌های پزشکی و سقف تعهدات سالیانه.

5- اهمال در خرید پوشش اضافی افزایش دیه در سنوات آتی و پوشش مازاد بر یک دیه( تا سقف دیه دوم، سوم و یا چهارم)

6- بی‌توجهی به اخذ پوشش مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و یا خرید میزان تعهد پایین و نامتناسب با طول دوره‌ی بیمه نامه.

7- اعلام نکردن اسامی مأمورین خارج از کارگاه در زمان صدور بیمه نامه.

8- لحاظ نکردن تعداد نیروهای مربوط به پیمانکار در بیمه نامه و عدم ابتیاع پوشش اضافی مربوطه.

9- اعلام نکردن حذف و جایگزینی کارکنان درزمانی که بیمه نامه به‌صورت بانام صادرشده باشد.

10- اعلام نکردن تغییر نوع فعالیت در طول دوره و یا اضافه شدن بخش‌هایی که دارای ریسک بیشتری نسبت به نوع فعالیت اعلام‌شده در بیمه نامه هستند.

 

 

 

شرایط خصوصی بیمه نامه سازندگان و مجریان انجمن سازندگان به چه صورت است؟

موضوع بیمه عبارت است از:مسئولیت مدنی بیمه‌گذار (کلیه اعضاء شرکت ) در قبال مالک، اشخاص ثالث و کارکنان اجرائی پروژه ساختمانی، بدین مضمون که چنانچه درنتیجه سهل‌انگاری، قصور،اشتباه و غفلت غیرعمدی حرفه‌ای بیمه‌گذار( فعالیت مورد بیمه : سازنده و مجری و مدیر در محل پروژه‌های بیمه گذار ) در محل پروژه‌های طرف قرارداد با بیمه گذار خسارات جانی و مالی به مالک و ساختمان‌ها و پروژه‌های طرف قرارداد بیمه گذار  و  تأسیسات شهری و مالکان هم‌جوار، اشخاص ثالث و کارگران پروژه‌های ساختمانی و پیمانکاران (چه رابطه استخدامی با بیمه گذار داشته باشند و چه رابطه استخدامی با بیمه گذار نداشته باشند ) و سرپرستان کارگاه و مسئول ایمنی وارد آید و بیمه شده مسئول جبران آن شناخته شود، پس از احراز مسئولیت بیمه شده توسط بیمه‌گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضائی بیمه‌گر بر اساس مفاد و شرایط این بیمه‌نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در جدول فوق نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

شرایط خصوصی عبارتند از:

1- شروع تعهد بیمه‌گر از تاریخ صدور بیمه‌نامه و از شروع عملیات ساختمانی هریک از پروژه‌های بیمه‌گذار در زمان  مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی می‌باشد.

2- کلیه خسارت‌های مالی و جانی ناشی از حمل مصالح و فعالیت‌های ساختمانی و تأسیسات شهری خارج از کارگاه تا سقف تعهدات تحت پوشش این بیمه نامه می‌باشد.

3- مسئولیت سرپرست کارگاه و مسئول ایمنی کارگاه تا سقف تعهدات تحت پوشش این بیمه نامه می‌باشد.

4- شخص یا شرکت بیمه‌گذار در قبال خطر فوت و نقص عضو ( کلی و جزئی ) و هزینه پزشکی ناشی از حوادث مشمول در پروژه و محدوده کارگاه و در طول مدت اعتبار این بیمه نامه حداکثر تا سقف مندرج در بیمه نامه برای غرامت فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی تحت پوشش این بیمه نامه می‌باشند.

5- پرداخت خسارت با ارائه نظر کارشناسی کارشناس تعیین‌شده از سوی مراجع قضایی و با جلب رضایت شاکی توسط بیمه گذار و تائید بیمه‌گر و قبل از صدور رأی دادگاه هم انجام می‌پذیرد

6-پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار بابت هزینه‌های قانونی معالجه ،غرامت ،مستمری ، و غیره ناشی از حادثه منجر به فوت ، بروز جراحت و نقص عضو کارگران و کارکنان ساختمانی تحت قرارداد اجرای بیمه گذار بر اساس مفاد قانونی تأمین اجتماعی (تبصره یک ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ) تا سقف 1.000.000.000 ریال تحت پوشش این بیمه نامه می‌باشد.

7- انقضاء تعهدات بیمه‌گر 10 سال پس از تاریخ شروع تعهد بیمه گر بر اساس بند فوق و 10 سال قبل مشروط به اینکه در زمان صدور بیمه نامه هیچ خسارتی و اعلام خسارتی در شورای انتظامی ساختمان ثبت‌نشده باشد.

8- بیمه گذار مکلف است حدود صلاحیت شغلی خود را رعایت نموده و در صورت ارتقاء پایه در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت 48 ساعت به بیمه‌گر اعلام نماید تا حق بیمه اضافی محاسبه گردد در غیر این صورت مبنای تسویه حق بیمه ماده 10 قانون بیمه خواهد بود

9 – کلیه پروژه‌ای اجرایی بیمه گذار تحت پوشش بیمه نامه می‌باشد و نیاز به اعلام محل پروژه‌های بیمه گذار نمی‌باشد.

مجموع ظرفیت اشتغال : کل ظرفیت شرکت سازنده و مجری

این بیمه نامه مشمول 20% تخفیف ویژه تفاهم‌نامه انجمن صنفی کارفرمائی ساختمان و مسکن شهر تهران می‌باشد

بیمه نامه فوق شامل کلیه پروانه‌های ساختمانی صادره می‌باشد و همچنین پروژه‌هایی که عملیات اجرایی آن شروع‌شده و یا ادامه داشته باشد و کلیه پروانه‌های ساختمانی صادره در سراسر کشور می‌گردد و همچنین شامل کلیه تأییدیه‌های استحکام بنا ، صادره از طرف بیمه گذار در سراسر کشور می‌گردد و هرگونه حادثه‌ای چه طبیعی از قبیل زلزله و سیل و چه غیرطبیعی را در زمان اعتبار بیمه نامه پیش آید و یا کلیه آرا و احکام صادره که در زمان اعتبار بیمه نامه منجر به محکومیت بیمه‌گذار گردد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

 

اگر هر سوالی دارید با شماره تلفن انجمن سازندگان مسکن شهر تهران تماس بگیرید:

021-26409639

Rate this post

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *