اخبار روزنامه ها و نشریات مهندسی

۱۳۹۵-۰۹-۰۹

دکتر شکیب : جای اعضا باشم به این تراز رای نمیدهم

دکتر شکیب بعد از یک رزومه نسبتا شلوغ در دانشگاه ،شورای شهر و …. امروز در کسوت هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران فعالیت میکند، […]
۱۳۹۵-۰۹-۰۹

صنف فعال اجتماعی‌ ، محروم از تامین اجتماعی

همه‌ قوم‌ها و تمدن‌های کهن کوشیده‌اند به شیوه‌ای زیان‌های رسیده به خود را کاهش دهند. از زمان‌های دور مردم جواهر و چیزهای ارزشمند خود را برای […]
۱۳۹۵-۰۹-۰۹

آلیاژ های حافظه دار وکاربرد آن در کنترل لرزه ایی ساختمان

استفاده ازسیستمهای ساختمانی هوشمند درساختمان‌های امروز و پاسخ به موقع نسبت به تغییرات درشرایط محیطی مانع از هدررفتن انرژی و نیز موجب دوام و افزایش عمر […]
۱۳۹۵-۰۹-۰۹

توسعه فرهنگ مهندسی نیاز اساسی جامعه مهندسی است

قابل تأمل است در ایران به فرهنگ در زمینه های مختلف بی توجهی شده است چه در زمینه مسایل عمومی چه در زمینه های تخصصی و […]