کلیه ابلاغیه های وزارت راه و شهر سازی و معاونت های وزارتخانه و سازمان نظام مهندسی در مورد سازندگان و مجریان ذیصلاح برای اطلاع مهندسان در این قسمت قرار داده شده است