انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران دارای مجوز برگزاری آموزش دوره های اجباری ایمنی عمومی (hse)، خطرات وارزیابی ریسک مخصوص مسئولان ایمنی ،ایمنی ویژه مهندسین ناظر و ایمنی عمومی مخصوص پیمانکاران ،ثبت نام آموزشهای فوق را شروع کرده است لذا جهت اطلاع از زمان برگزاری کلاسهای فوق و ظرفیت کلاسها درساعات اداری با شماره 26409631 تماس حاصل بفرمایید. برای پرکردن فرم ثبت نام روی کلمه ثبت نام کلاسهای ایمنی کلیک کنید.


آموزش کلاس های اتو کد و SAFE , ETABS جهت اطلاع از زمان برگزاری کلاسهای فوق و ظرفیت کلاسها در زمان اداری با شماره 26409631 تماس حاصل بفرمایید و برای پر کردن فرم ثبت نام روی کلمه ثبت نام کلیک کنید


آموزش کلاسهای اصول اجرایی وقراردادنویسی و حقوق حرفه ای جهت اطلاع از زمان برگزاری کلاسهای فوق و ظرفیت کلاسها در زمان اداری با شماره 26409631 تماس حاصل بفرمایید .بابت پرکردن فرم ثبت نام روی کلمه ثبت نام کلیک کنید.

عضویت در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام
انجمن سازندگان

از آخرین دوره های آموزشی در حال برگزاری
مطلع شوید
close-link