انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران دارای مجوز برگزاری آموزش دوره های اجباری ایمنی عمومی (hse)، خطرات وارزیابی ریسک مخصوص مسئولان ایمنی ،ایمنی ویژه مهندسین ناظر و ایمنی عمومی مخصوص پیمانکاران ،ثبت نام آموزشهای فوق را شروع کرده است لذا جهت اطلاع از زمان برگزاری کلاسهای فوق و ظرفیت کلاسها درساعات اداری با شماره 26409631 تماس حاصل بفرمایید. برای پرکردن فرم ثبت نام روی کلمه ثبت نام کلاسهای ایمنی کلیک کنید.


آموزش کلاس های اتو کد و SAFE , ETABS جهت اطلاع از زمان برگزاری کلاسهای فوق و ظرفیت کلاسها در زمان اداری با شماره 26409631 تماس حاصل بفرمایید و برای پر کردن فرم ثبت نام روی کلمه ثبت نام کلیک کنید


آموزش کلاسهای اصول اجرایی وقراردادنویسی و حقوق حرفه ای جهت اطلاع از زمان برگزاری کلاسهای فوق و ظرفیت کلاسها در زمان اداری با شماره 26409631 تماس حاصل بفرمایید .بابت پرکردن فرم ثبت نام روی کلمه ثبت نام کلیک کنید.