مدارک مورد نیاز برای بستن قرار داده سازنده (مجری) و تیب قرار دادهای و شرایط عمومی و خصوصی قرار داد ها در این مرحله قرار داده شده برای دستیابی به این موارد حتما باید عضو سامانه باشید وبا نام کاربری خود وارد شوید.برای عضویت در سامانه سازندگان مسکن و ساختمان روی کلمه عضویت کلیک کنید .