۱۳۹۶-۱۱-۲۲

آموزش مقدماتی نرم افزار رویت

۱۳۹۶-۱۱-۲۱

کارگاه آموزشی اسکلت بتنی(با ارائه گواهی نامه از سازمان نظام مهندسی)

انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران دارای مجوز برگزاری آموزش دوره های و کارگاه های اسکلت بتنی و اسکلت فلزی از سازمان نظام مهندسی استان تهران و به عنوان مجری برگزار کننده دورهای اختیاری کارگاه های ۱۰ ساعته اسکلت بتنی و فلزی را ثبت نام می نماید
۱۳۹۶-۱۱-۱۵

کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان(دارای امتیاز ارتقا پایه نظارت در کلیه رشته ها)

۱۳۹۶-۱۱-۰۸

آموزش ایمنی ویژه کارفرمایان و کارگران پیمانکار

۱۳۹۶-۱۱-۰۶

آموزش ایمنی کار در عملیات ساختمانی ویژه مهندسان ناظر(باارئه مدرک معتبر از اداره کار)

۱۳۹۶-۰۷-۲۱

آموزش دوره های اجباری ایمنی عمومی و خطرات وارزیابی ریسک ویژه مسئولان ایمنی

انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران دارای مجوز برگزاری آموزش دوره های اجباری ایمنی عمومی (hse)، خطرات وارزیابی ریسک مخصوص مسئولان ایمنی ،ایمنی ویژه مهندسین ناظر و ایمنی عمومی مخصوص پیمانکاران ،ثبت نام آموزشهای فوق را شروع کرده است لذا جهت اطلاع از زمان برگزاری کلاسهای فوق و ظرفیت کلاسها درساعات اداری با شماره 26409631 تماس حاصل بفرمایید. برای پرکردن فرم ثبت نام روی کلمه ثبت نام کلاسهای ایمنی کلیک کنید.
آموزش کلاس های اتو کد و SAFE , ETABS جهت اطلاع از زمان برگزاری کلاسهای فوق و ظرفیت کلاسها در زمان اداری با شماره 26409631 تماس حاصل بفرمایید و برای پر کردن فرم ثبت نام روی کلمه ثبت نام کلیک کنید
آموزش کلاسهای اصول اجرایی وقراردادنویسی و حقوق حرفه ای جهت اطلاع از زمان برگزاری کلاسهای فوق و ظرفیت کلاسها در زمان اداری با شماره 26409631 تماس حاصل بفرمایید .بابت پرکردن فرم ثبت نام روی کلمه ثبت نام کلیک کنید.